Disclaimer

De getoonde tekeningen en afbeeldingen geven je een goed beeld van hoe de woningen en omliggende omgevingen eruit komen te zien. De tekeningen zijn voor de site en hebben een indicatieve indeling/inrichting. De definitieve levering wordt geleverd conform contractstukken en contracttekeningen die ondertekend zijn door de verkrijger en de aannemer. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmingsplan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgevingen worden aangebracht. Aangezien de oorzaak van mogelijke wijzigingen in de woonomgeving grotendeels buiten de invloedssfeer van Groenstaet Ontwikkeling B.V. ligt, sluiten zij iedere aansprakelijkheid voor schade van kopers en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen in de woonomgeving uit. Aan de informatie (per bouwnummer) kunnen geen rechten worden ontleend en maakt geen deel uit van de contractstukken. Voorafgaand aan het eerste gesprek met de makelaar worden de contractstukken van de woning digitaal verstrekt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenstaet Ontwikkeling B.V. is het niet toegestaan de informatie op de website geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.