Toewijzing

De woningen worden toegewezen op basis van financiële gegevens en de aangegeven woningvoorkeuren. Vul het formulier daarom zo volledig mogelijk in. Krijg je een woning toegewezen dan neemt één van de betrokken makelaars contact met je op om een eerste gesprek in te plannen. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat ze voor nu geen woning toegewezen krijgen.

Als er vanuit de doorgegeven voorkeuren geen bouwnummer meer beschikbaar is dan wordt je op de reservelijst geplaatst. Valt een optant af, dan biedt de makelaar de woning opnieuw aan op basis van de reservelijst, mits het vrijgevallen bouwnummer als voorkeur is opgegeven.

Verkoopgesprekken

Op het moment dat je hoort dat je een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig een eerste gesprek ingepland met de desbetreffende makelaar. Tijdens dit eerste gesprek wordt allereerst de financiële situatie nader bekeken, om te checken of de aankoop van de woning financieel haalbaar is. Tevens neemt de makelaar het proces van de aankoop van de woning met je door en samen werpen jullie een eerste blik op de (concept)contractstukken. Na dit gesprek zal de verkoopinformatie, bestaande uit verkooptekeningen, technische omschrijving en koop- en aannemingsovereenkomst aan u worden overhandigend. Aan de hand van deze informatie kun je een weloverwogen besluit nemen of je overgaat tot aankoop.

Inschrijfformulier